Psihoterapija i religija - tribina u Bihaću

Ono što karakteriše naše vrijeme u kojem se nalazimo jeste velika količina stresnih situacija usred veoma ubrzanog načina života, što implicira brojne psihičke tegobe i zahtjeva psihijatrijske i psihoterapeutske tretmane. Sa druge strane, zadovoljstvo Božijom odredbom i čvrsta vjera u Boga od izuzetnog je značaja za ovakve situacije. Ova veoma interesantna tema je na redu na trećoj tribini pete sezone serijala "Snagom vjere do savršenstva duše".

Naziv tribine: Psihoterapija i religija

Gost predavač: Mr. Elharun Selimović, psiholog

Datum održavanja: 10.12.2013.

Vrijeme održavanja: 19 sati

Mjesto održavanja: Amfiteatar Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać, Žegarska aleja bb