Promocija knjige "Komparativno porodično pravo - brak" autora prof. dr. Muharema Štulanovića

Porodične vrijednosti počivaju na određenim pravilima koje je neophodno poštovati da bi harmonija i ljepota porodičnog života sijala u punom sjaju. Važnost da se tema porodice stalno proteže kao vrijednost,a tradicionalne vrijednosti porodice u svakom smislu njeguju i čuvaju je bila preokupacija brojnih naroda, vjera i kultura tokom cijele ljudske povjesti.

Knjiga "Komparativno porodično pravo - brak - komparacija islamskog i pozitivnog bračnog prava Federacije BiH i zemalja regije" autora prof. dr. Muharema Štulanovića je jedan izvrstan prikaz porodice koja se čuvala i štitila i zakonima kroz vijekove, različite pravne poredke i sisteme, još od vremena prije islama - vremena Justinijana početkom šestog stoljeća pa sve do posljednjih dekada u kojima živimo, kako u svijetu tako i na našim regionalnim prostorima; a s druge strane želimo naglasiti i postojanje savremenih tendencija i paklenih planova koje kuju neke elite, u novije doba, želeći da se tradicionalna porodica, kao životna veza žene i muškarca, ugasi, uništi i liši vjekovne zakonske zaštite rješenjima koja prijete i vode njenom uništenju.

Knjiga je prihvaćena od strane Bihaćkog univerziteta kao univerzitetski udžbenik za studente drugog ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.

Ova knjiga je jedno izvrsno poređenje zaštite porodice kroz pozitivno pravo u Federaciji BiH, te u pravima regije sa šerijatskim pravom koje je zaštitu porodice uzgiglo na najveći mogući nivo potvrđujući bračni ugovor kao najznačajniji ugovor kojeg potpisuje čovjek u svome životu.

Ova vrijedna knjiga će biti predstavljena bihaćkoj publici u srijedu, 31.10.2018. u 19 sati u velikoj sali Doma kulture (Dom armije). Također,ova promocija će biti održana pod sloganom "ZAŠTITIMO PORODICU".

Promotori ovog vrijednog djela pored autora dr. Štulanovića će biti prof. dr. Elvira Islamović i prof. dr. Nevzet Veladžić, profesori na bihaćkom univerzitetu.

Organizator promocije je udruženje "Život" Bihać u saradnji sa partnerima Medžlisom IZ Bihać, Islamskim pedagoškim fakultetom u Bihaću i Kulturnim centrom Bihać.