Bihać: Promocija knjige „Odgoj Salahuddinove generacije i povratak u Jerusalem“

Vrlo često kada ocjenjujemo neki učinak, usjeh ili neuspjeh, pripisujemo onim ljudima koji u tom momentu stoje kao špic igrači i kojima se pripisuje apsolutni uspjeh, ali i neuspjeh u slučaju neuspjeha, bez da se detaljno analizira kakvi su to dodatni faktori uticali na uspjeh ili neuspjeh određene ideje ili lidera.

Knjiga „Odgoj Salahuddinove generacije i povratak u Jerusalem“ autora dr. Madžida Arslana el-Kejlanija je upravo svoje težište stavila na demistifikaciju te pojave. Salahuddin Ejubija je bio veliki vojskovođa, veliki vladar i iznimno dobar čovjek. Međutim, nepravedno bi bilo da njemu kao individui pripišemo svu slavu koja je njega zatekla, a da pri tome ne analiziramo u kakvom je vremenu živio, s kakvim ljudima je prostor dijelio, kakve je učitelje i šejhove imao, s kakvim je saradnicima sarađivao... Ove činjenice su važne i za naš odnos naspram našeg života, gdje uglavnom priželjkujemo pojavu neke individue za koju mislimo da može riješiti sve nagomilane probleme, a ustvari bi naše težište trebalo biti na odgoju mnogih individua koje će u perspektivi biti nukleus promjena i pozitivna priča jednog generalnog uspjeha.

Knjiga je sadržana u 410 stranica. Prijevod sa arapskog na bosanski jezik je djelo hafiza Edina Dedića, profesora u Behram-begovoj medresi u Tuzli i prof. Jusufa Džafića, rukovodioca Škole Kur'ana Muftijstva tuzlanskog.

Bihaćka promocija ove knjige će biti upriličena u ponedjeljak, 29.04.2019. u Sali Bihaćkog muftijstva u 19 sati.

Promotori ove večeri će biti: prof. dr. Nusret Isanović, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, te prevodioci knjige hafiz Edin Dedić i prof. Jusuf Džafić.

Dobro nam došli!