Obilježavanje važnih datuma

Typography

Udruženje „Život“ iz Bihaća je u svakoj prilici nastojalo dati svoj doprinos obilježavanju historijskih datuma.

Važni historijski datumi su prilika da se pitanja, koja se vežu za njih, dodatno aktueliziraju, a poseban akcenat se stavlja na to da se državni i vjerski datumi promoviraju među mladim ljudima, kako bi naša omladina bila svjesna svojih vjerskih i patriotskih vrijednosti.

Udruženje je u svom dosadašnjem djelovanju obilježavalo sljedeće datume:

1. Dan državnosti BiH
2. Dan nezavisnosti
3. Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a
4. Lejletul-Kadr
5. Međunarodni dan borbe protiv droga

Prilikom obilježavanja ovih datuma nastojimo da upriličimo tribinu ili okrugli sto na kojima o spomenutoj problematici govore stručnjaci iz te oblasti.

Prilikom obilježavanja ovih datuma nastojalo se da imamo partnere u realizaciji aktivnosti vezanih za iste, kako bi ujedno razvijali duh saradnje sa nama srodnim institucijama.

Neki od naših partnera pri realizaciji ovih aktivnosti su: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, Srednja medicinska škola u Bihaću, Ministarstvo unutrašnjih poslova USK-a, Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) iz Smoluće kod Lukavca i drugih institucija.